Coronavirus bij Paarden

Momenteel is de wereld in de ban van COVID-19! Het Corona virus dat zich vanuit China snel verspreid heeft over de wereld en op dit moment het dagelijks (bedrijfs-)leven in haar greep heeft.

Als paardenkliniek krijgen wij veel vragen over de besmettelijkheid van het COVID19 virus voor paarden.

Antwoord: die is er niet!

Toch kan er juist NU wel verwarring ontstaan, omdat het paard een ‘eigen’ Corona virus kent. Het Paarden Corona virus is diersoortspecifiek en komt dus alleen bij het paard voor en kan geen andere dieren of mensen besmetten.

Ziektenaam:

Equine Coronavirus, ECoV– Paarden Corona Virus

Ziektetype:

Viraal (RNA-virus)

Overdracht:

ECoV wordt verspreid wanneer uitwerpselen van een besmet paard worden opgenomen door een ander paard (fecale-orale overdracht). Het virus kan ook worden overgedragen wanneer paarden oraal contact maken met oppervlakken

of objecten die besmet zijn met geïnfecteerde ontlasting. Stallen/boxen, mestvorken, mestverspreiders (kruiwagens), thermometers, handen en kleding (w.o. schoenen) zijn veel voorkomende objecten of materialen, via welke infecties indirect kunnen worden overgedragen op andere paarden. ECoV infecties worden meestal gediagnosticeerd in de wintermaanden.

Frequentie van voorkomen:

Laag. ECoV infecties komen niet veel voor, maar krijgen de laatste jaren wel meer aandacht, omdat een aantal symptomen (zie onder) niet verklaard konden worden door andere oorzaken. Tegelijkertijd zijn er testen (mest en bloed) ontwikkeld, die uitscheiding en besmetting nu beter kunnen aantonen.

Incubatieperiode:

2-4 dagen

Drager status:

Drager status is momenteel onbekend maar subklinische paarden (paarden zonder klinische symptomen) blijken het virus te kunnen uitscheiden in hun ontlasting.

Uitscheidingsperiode:

De uitscheidingsperiode voor de meeste paarden is onbekend (nog in onderzoek), maar gebaseerd op bestaande rapporten, bleek het virus aanwezig te zijn in monsters 5-21 dagen na infectie. Paarden zonder klinische symptomen kunnen het virus ook uitscheiden (symptoomloze uitscheiders). Het is onbekend hoe snel besmette paarden besmettelijk worden, maar de ontlasting van besmette paarden vormt een risico voor andere paarden.

Ernst van verschijnselen:

Paard zijn over het algemeen enkele dagen mild tot matig ziek. Sterfte komt zeer weinig voor en alleen in gecompliceerde gevallen. Miniatuurpaarden lijken gevoeliger te zijn dan andere rassen/typen.

Klinische symptomen:

 • Koorts tot 40 °C
 • Gebrek aan eetlust
 • Depressie/Sloomheid
 • Koliek
 • Regelmatig gaan liggen
 • Diarree (bij 10-20% van de gevallen)
 • Laag aantal ontstekingscellen (mede afhankelijk van het stadium waarin onderzoek wordt verricht).

Complicaties kunnen in zeldzame gevallen voorkomen en leiden tot:

 • Eiwitverlies
 • Uitdroging
 • Neurologische symptomen (zoals lethargie, depressie, verlies van lichaamscontrole) secundair aan een overmaat van ammoniak in het systeem
 • Liggende geraken met onvermogen zelfstandig in de benen te komen
 • Dood in zeldzame gevallen

Diagnose:

De diagnose wordt gesteld door een dierenarts die mestmonsters voor PCR onderzoek inzendt. Aangezien sommige paarden het ECoV maar gedurende korte periode/tijd uitscheiden via de mest, zijn sommige testen negatief, terwijl er toch sprake is van een infectie. Sinds kort bestaat er ook een serologische test, waarbij gekeken wordt of er een verhoging is van antilichaam specifieke titers tegen het ECoV. Vaak moet hiervoor een zogenoemde seroconversie worden aangetoond, waarbij er een significante stijging zichtbaar is in een 2e bloedmonster 3 weken later.

Behandeling:

De primaire behandeling is ondersteunende zorg op basis van de klinische symptomen. In ernstige gevallen kan het nodig zijn ziekenhuisopname voor IV-vloeistofbehandeling of behandeling voor secundaire infecties.

Prognose:

Goed. Blootstelling aan het virus kan tot een infectiegraad leiden van 85% binnen een koppel paarden. Echter de meesten daarvan tonen geen klinische symptomen. De mortaliteit is laag, maar kan in gecompliceerde gevallen voorkomen.

Preventie:

Er is geen vaccin om paarden te beschermen tegen ECoV infectie. De beste methode met betrekking tot preventie is het handhaven van hygiënische maatregelen in alle paardenfaciliteiten en het zorgvuldig verwijderen van mest, zodat er geen weiden, paddocks, stallen van andere paarden of drinkwater besmet kan worden. Bij het reinigen van oppervlakten die mogelijk verontreinigd zijn met uitwerpselen, moet het oppervlak eerst goed ontdaan worden van alle sporen van organische materiaal (stalbedding, mestresten, zand e.d.) alvorens te desinfecteren (bv. Halamid/Dettol)

Voorzorgsmaatregelen:

Elk paard met koorts en geen aanwijzingen voor ademhalingsaandoeningen kan een ECoV infectie hebben en het uitscheiden via de mest. Deze dieren moeten worden geïsoleerd door ze als laatste te voeren, te verzorgen en uit te mesten om daarmee mogelijke besmetting van andere dieren te voorkomen. Denk daarbij ook aan de risico’s van indirecte overdracht via materialen/kleding. Paarden die worden verplaatst van een stal waar ECoV voorkomt naar een nieuwe stal moeten gedurende 3 weken apart worden gehouden, waarbij directe of indirecte overdracht van het virus via de mest wordt voorkomen. Mest kan worden gecontroleerd via de zogenoemde PCR test alvorens paarden weer in nauw contact te brengen met andere (gezonde) paarden.

 

Visdonk komt op TV

Zondag 01-03-2020 om 15.00 uur zal Dierenhospitaal Visdonk te zien zijn in de aflevering van het televisieprogramma ‘Holland van Boven’ op SBS 6.
Op de daarop volgende zaterdag om 12.30 uur wordt de herhaling uitgezonden. Houd er rekening mee, dat de uitzendtijden iets kunnen afwijken waardoor het programma een paar minuten eerder kan starten

Medicatie Vuurwerkangst

Beste Dierenliefhebber,

De dagen worden weer kouder en korter, de feestdagen weer voor de deur met allerhande lekkers en dagen van gezellig samenzijn.

Voor sommigen onder ons gaat dit samen met het jaarlijkse vuurwerk, dit is prachtig om te zien, maar voor een deel van onze huisdieren zijn deze dagen de grote schrik van het jaar; rillen, wegkruipen, niet buiten willen, door de harde knallen en lichtflitsen.

Om de kans op problemen met oud en nieuw zo klein mogelijk te maken is het raadzaam uw huisdier te trainen op de geluiden (de geluiden van ‘sounds scary’ zijn hiervoor zeker geschikt omwille van hun akoestische eigenschappen, je begint met de geluiden zacht af te spelen en het geluidsniveau geleidelijk op te voeren terwijl u met uw huisdier speelt, knuffelt.  Blijf in ieder geval onder het geluidsniveau waarop uw huisdier angst gaat vertonen, ook heel wat hondenscholen bieden vuurwerktraining aan). Nu nog starten met geluidstraining is al aan de late kant maar is nog mogelijk.

Er bestaan ook speciaal voor honden gemaakte oorbeschermers, die de harde geluiden met vuurwerk ook dempen. Deze werken goed, maar ook hieraan moet uw hond wennen. Stap voor stap gewennen is ook hier de boodschap, geen enkele hond zal zonder oefenen zomaar een oorbeschermer laten opzetten.

Ook bestaan er strak zittende pakjes die voor sommige honden ook rustgevend kunnen werken.

Mocht het toch niet lukken dan zijn er nog een hele reeks hulpmiddelen die ingezet kunnen worden:

Er bestaan naast een hele reeks supplementen die een mild angst remmend effect kunnen hebben, ook sprays, halsbanden en verdampers voor in het stopcontact met feromonen die een rustgevende werking hebben. Informeer hiernaar bij een van onze medewerkers.

 

Er zijn 2 medicijnen geregistreerd, speciaal voor gezelschapsdieren, als hulpmiddel waarmee u kort tevoren kunt starten:

 1. Een gel die op het wangslijmvlies dient aangebracht te worden op het moment dat de eerste tekenen van angst ontstaan (hond). Deze mag niet gebruikt worden bij honden met onderliggende hart, nier-of leverproblemen. Is uw dier mee bekend, meldt dat altijd even aan de balie.

 

 1. De andere is een epilepsie remmer die ook geregistreerd is tegen angst, er wordt geadviseerd hiermee te starten 2 dagen voor het vuurwerk.

Wanneer beide middelen ongeschikt zijn voor uw hond dan mag pas alprazolam voorgeschreven worden. Alprazolam kan ook aan de kat gegeven worden, het is mogelijk deze medicatie enkele uren voor het vuurwerk op te starten, maar het is beter hiermee enkele dagen vooraf mee te starten

 

Let op geen enkel supplement of medicijn is een wondermiddel, het zijn hulpmiddelen die uw huisdier iets minder gevoelig maken voor harde geluiden. Zorg ervoor dat de gordijnen/rolluiken gesloten zijn, zorg voor een rustige veilige plek voor uw huisdier en tracht het op zijn gemak te stellen.

Indien u verwacht hulpmiddelen nodig te hebben, neem dan tijdig contact zodat we u het beste kunnen voorlichten.

We hebben slechts een beperkte hoeveelheid medicatie op voorraad. Indien uw huisdier angst remmende medicatie of supplementen nodig heeft voor de feestdagen, gelieve deze tijdig te bestellen, zodat u niet mis grijpt.

 

Alvast fijne feestdagen gewenst!

Team dierenhospitaal Visdonk