Atypische Myopathie (spierbevangenheid bij paarden)

Atypische myopathie (ofwel Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie (MAADD)) is een zeer ernstige vorm van spierbevangenheid bij paarden. De aandoening wordt sinds enkele jaren meer en meer gezien en onderkend bij paarden en treedt voornamelijk op in het najaar (weidegang) tot aan het vroege voorjaar. Er is een oorzakelijk verband gevonden tussen het eten van (bepaalde) esdoornbladeren en zaden en het optreden van de acute spierziekte. Veelal leidt deze ernstige vorm van spierbevangenheid, gepaard gaande met koffiekleurige urine, verharde spieren en spierzwakte, tot de dood (90% van de paarden sterft binnen 72 uur) of worden paarden in sommige gevallen dood teruggevonden op stal/in de weide.

Situaties waarin de ziekte zich in de meeste gevallen manifesteert, typeert zich door:

 • grazende paarden (gras grootste deel vd voeding)
 • acuut begin van ziekteverschijnselen
 • vaak meerdere dieren in een koppel,
 • optredend in de herfst (winter/voorjaar niet uitgezonderd)
 • typisch weer: koud, nat, wind en dus losse bladeren en zaden
 • bij een uitbraak in een koppel paarden meerdere zieke en soms dode dieren

De ziekteverschijnselen:

 • spierzwakte en/of stijfheid
 • snelle en bemoeilijkte (benauwdheid) ademhaling
 • verhoogde hartslag
 • geen koorts
 • spiertrillingen
 • liggen en niet tot moeilijk in de benen komen
 • snel verergerende symptomen 
 • eetlust vaak nog aanwezig
 • koffiekleurige urine (spierkleurstof)
 • volle urineblaas bij rectaal onderzoek
 • snelle dood (meestal binnen 3 dagen)

De aanvullende onderzoek:

 • extreem verhoogde spierwaarden (enzymen) in het bloed (van zowel skeletspieren en hartspieren)
 • myoglobine (spierkleurstof aantoonbaar in bloed en urine)

Therapie/ Preventie:

 • onmiddellijk absolute rust van de patiënt en warm houden (geen transport!)
 • Indien mogelijk alle dieren van weiland verwijderen, liefst opstallen of naar ander weiland en bijvoeren; indien verplaatsen niet mogelijk het weiland zo goed mogelijk schoon maken voor wat betreft paddenstoelen, bladeren, zaden, eikels etc. en de paarden bijvoeren met goed hooi of eventueel kuil
 • onderzoek en bloedonderzoek door dierenarts om diagnose te bevestigen
 • spierontspannende middelen geven
 • eventueel laxeren indien bladeren/zaden/spruiten redelijk recent zijn gegeten
 • veel infuus (minimaal tot urine weer normale kleur heeft)
 • pijnstilling + vitaminen

Bel bij twijfel over of verdachte situaties, die te maken kunnen hebben met opname van esdoornbladeren of symptomen, die passen bij Atypische Myopathie, altijd naar de kliniek voor overleg met een van onze paardendierartsen

Maarten Boswinkel
Specialist Inwendige Ziekten Paard

Meer onrijpe eikels door droge zomer

Door de warme, droge zomer van dit jaar vallen er meer eikels op de grond die nog niet rijp zijn. Dit kan een gevaar opleveren voor verschillende diersoorten, waaronder paarden.

Een gevolg van het eten van te veel en onrijpe eikels is eikelvergiftiging. Meestal wordt eikelvergiftiging bij paarden gezien na een herfststorm waarbij veel groene eikels en blad uit de bomen zijn gewaaid en  paarden deze hebben opgegeten omdat er verder weinig eten te vinden is. Deze maand liggen er al veel meer groene eikels op de grond dan normaal in deze tijd van het jaar. Het is belangrijk dat eigenaren van paarden alert zijn dat hun paarden geen eikels en eikenblad op eten.

Hoe herken je eikelvergiftiging?

De belangrijkste gifstoffen in eikels zijn tanninen. De verschijnselen van een eikelvergiftiging bij paarden zijn sufheid, slechte eetlust, koliek, bloederige diarree en donkergekleurde urine door nierschade. Soms worden paarden plotseling dood gevonden. Sloet: “Als paarden ziek worden en mogelijk eikels kunnen hebben gegeten, waarschuw dan zo snel mogelijk een dierenarts.  De dierenarts zal bijvoorbeeld paraffine per neussonde toedienen en een infuus geven. Verder werkt het eten van lijnzaadslobber laxerend. Preventief kun je de paarden beter niet op een land zetten waar veel eikels liggen, de stukken rond de eikenbomen afzetten en/of de paarden voor het naar de wei brengen eerst een plak hooi laten eten.” 

Gevolgen van droge zomer

Door de aanhoudende droogte deze zomer vallen er meer eikels op de grond, die nog niet rijp zijn. Net als veel andere planten zijn eiken tijdens zo’n droogte bezig met overleven, en steken geen energie meer in de groei van eikels. De hoge temperaturen versterken het effect dat eikels eerder vallen dan andere jaren. En door klimaatverandering was er al een tendens dat eikels drie tot vier weken voor liggen op het schema van 50 jaar geleden.”

Bron: collega specialisten Interne Geneeskunde Paard, Faculteit Diergeneeskunde

Besmettelijke konijnenziekte maakt tientallen slachtoffers in West-Brabant: zo mankeren ze niks, zo zijn ze dood…

bndestem.nl – Zo mankeren ze niks, zo liggen ze dood in hun konijnenhok. De zeer besmettelijke konijnenziekte RHD maakt de laatste dagen tientallen slachtoffertjes in West-Brabant.

Epidemisch
Dierenartsen adviseren nog gezonde konijnen te laten inenten voordat het epidemische vormen aanneemt. En hobbydieren vooral niet te voeren met vers geplukt bermgras of paardenbloemen uit de wei. “Konijnen krijgen deze verbloedingsziekte via direct contact, maar bijvoorbeeld ook via de plas van een besmet wild konijn. Het kan zelfs via kleding van mensen worden overgebracht”, waarschuwt Marnix Snijder.

Link naar het originele bericht op dier-en-arts.nl

Test paarden gratis op PPID

In september en oktober van dit jaar is de laboratoriumtest voor PPID GRATIS. De bloedafname kan zowel bij u thuis en/of op kliniek worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het bloed door ons gekoeld verzonden naar het laboratorium en in de meeste gevallen is de uitslag van het zogenoemde ACTH hormoon de dag erna beschikbaar.

U betaalt dus enkel voor de eventuele visite en de bloedafname/verzending.

PPID, een storing in de hormoonafgifte in de hypofyse, kan onder andere hoefbevangenheid, vermageren, verminderd presteren en vachtveranderingen veroorzaken. Met name hoefbevangenheid is een ernstige aandoening. Over het ontstaan, de symptomen en de behandeling komen in de praktijk regelmatig vragen.

Hoefbevangenheid kan diverse oorzaken hebben. We kunnen ze globaal onderverdelen in een probleem in de hormoonhuishouding, een verkeerd dieet, een ernstige ziekte (diarree of koliek) of overbelasting. Bij meer dan 70 procent van de paarden met hoefbevangenheid in het najaar blijkt PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) de oorzaak. PPID stond vroeger bekend als de ziekte van Cushing.

Grofweg zien we PPID vaker bij paarden en pony’s die ouder zijn dan 15 jaar, maar het wordt steeds duidelijker dat het ook bij jongere paarden kan voorkomen. Het is daarom verstandig dieren die hoefbevangen worden zonder duidelijke aanleiding, of die verschijnselen vertonen van PPID, hierop te laten testen.

Zie www.ppidbijpaarden.nl voor meer details.

Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier (huisdierenlijst)

Honden, katten, konijnen en knaagdieren zijn de meest voorkomende (huis)dieren. Maar ook meer exotische dieren wonen bij mensen in huis. Niet al deze dieren zijn geschikt als huis- of hobbydier. Bijvoorbeeld omdat het slecht is voor het dier. Of omdat het gevaarlijk is voor de omgeving. Daarom geldt vanaf 1 februari een lijst van zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze lijst vastgesteld.

Die lijst heet de huisdierenlijst (positieflijst zoogdieren). De lijst gaat voor iedereen gelden die huisdieren heeft of aanschaft. Op deze lijst staan ook diersoorten die alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden gehouden. Welke voorwaarden dit zijn zal per diersoort duidelijk gemaakt worden.

De huisdierenlijst is ook in andere gevallen te gebruiken. Bijvoorbeeld bij de opstelling van lijsten met toegestane vogelsoorten en reptielensoorten.

Beoordeling of dieren geschikt zijn als huisdier

Op de huisdierenlijst staan in ieder geval de huiskat en de huishond. En ook de zoogdieren die op de productiedierenlijst staan, zoals koeien en paarden. EZ beoordeelt alle zoogdiersoorten die per 1 februari in Nederland worden gehouden. Na een positieve beoordeling worden soorten in de loop van 2015 toegevoegd aan deze lijst.

Overgangsregeling voor al gehouden dieren

Heeft iemand een huisdier dat op de lijst met nog te beoordelen soorten staat? En is dat nog het geval als de huisdierenlijst gaat gelden? Dan mag de eigenaar het dier houden zolang er nog geen besluit genomen is. De eigenaar mag er ook mee fokken.

Heeft iemand een huisdier dat op de huisdierenlijst staat of na de beoordeling op de huisdierenlijst komt? Dan mag de eigenaar het dier natuurlijk blijven houden. Na beoordeling kunnen er nog wel voorschriften komen waar men zich aan moet houden. Deze voorschriften verschillen per diersoort en zijn nu nog niet bekend.

Heeft iemand een huisdier dat na beoordeling niet op de huisdierenlijst komt? Dan is er een overgangsregeling. De eigenaar mag het huisdier blijven houden totdat het overlijdt en hoeft het huisdier niet af te staan. De eigenaar mag er alleen niet meer mee fokken.

Downloads
Diersoorten niet geplaatst op huisdierenlijst
Huisdierenlijst Rijksoverheid per 1 februari 2015

 

Help! .. mijn hond heeft chocolade op!!

Regelmatig zien we honden op Dierenhospitaal Visdonk die chocolade hebben gegeten en ernstig ziek zijn. Wij vinden chocolade erg lekker, maar ook honden snoepen hier graag van als het baasje even niet oplet. Helaas is chocolade giftig voor honden en kan zelfs dodelijk zijn!! Chocolade is giftig, omdat honden de stof theobromine (een stof in cacaobonen) maar heel langzaam afbreken. Hierdoor stapelt dit zich op in het dier. De verschijnselen die optreden na vergiftiging beginnen meestal 2-4 uur na het opeten en bestaan uit: braken, urineverlies, diarree, te snelle hartslag, temperatuursverhoging en versnelde ademhaling. Na enkele uren kunnen ook spierstijfheid en hersenverschijnselen optreden. Binnen een dag kan dit zelfs de dood tot gevolg hebben!! De klachten die optreden hangen af van de hoeveelheid cacao die de hond binnenkrijgt. Om u een idee te geven; voor een Jack Russell kan één reep chocolade al teveel zijn!Ook de soort chocolade speelt een rol. In witte chocolade zit namelijk minder cacao dan in melkchocolade, welke weer minder bevat dan pure chocolade.

Als uw hond chocolade heeft gegeten, neem dan direct contact op met ons dierenhospitaal. Indien de hond  nog geen symptomen heeft en het is minder dan twee uur geleden kunnen we een braakopwekkende injectie toedienen. Hierdoor beperken we de opname van de giftige stoffen. Laat uw hond nóóit zelf braken met zout op de tong, er is kans op een zoutvergiftiging met evenzo grote risico’s!!

Zoals met alles is voorkomen beter dan genezen, dus zorg ervoor dat uw hond niet van de chocolade kan snoepen. Mocht het onverhoopt toch gebeuren, aarzel dan niet ons te bellen.