Achtergrond

Veel hoestende paarden doen dit als een reactie op rondzwervende deeltjes uit de omgeving. Denk hierbij aan stof uit hooi of stro, stof dat vrijkomt bij het vegen of schoonblazen van de stal/het erf of deeltjes die vrijkomen wanneer bepaalde planten of bomen aan het bloeien zijn. Wanneer deze deeltjes in de luchtwegen terecht komen, reageert het immuunsysteem van het paard hierop. Afweercellen worden naar de longblaasjes gestuurd waardoor er slijm kan ontstaan. Het samenknijpen van de luchtwegen is een reactie die kan lijden tot benauwdheid. Daarnaast hoesten veel van deze paarden, moeten ze tijdens het werk langer op adem komen, of hebben ze neusuitvloeiing. Koorts duidt mogelijk op een andere onderliggende oorzaak!

Sommige paarden hebben een eenmalige reactie die van voorbijgaande aard is. Er zijn echter ook paarden die een aanhoudende reactie hebben. Zij ontwikkelen wat we Equine Astma (paardenastma) noemen. Deze paarden onderzoeken we door middel van het beluisteren van de longen in rust en eventueel na arbeid. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van een luchtwegscopie in de luchtwegen van het paard te kijken. De hoeveelheid slijm, irritatie en mate van chronische veranderingen in de luchtpijp worden op deze manier beoordeeld. Als toevoeging kan een BAL spoeling worden uitgevoerd. Hierbij wordt een spoelsel genomen van de longen, waar we kijken naar de hoeveelheid en het type ontstekingscellen dat aanwezig is in de longen. Deze informatie wordt gecombineerd en is de basis voor een op maat gemaakt behandelplan.

Management

Voor de grootste groep van deze paarden geldt dat naast behandeling met medicatie, het aanpassen van het management het allerbelangrijkste is! Houdt in en om de stal rekening met:

  • Bodembedekking: Stro geeft veel hogere concentraties stofdeeltjes dan vlas, stofvrije houtkrullen, of rubber matten. Ook de bodembedekking van aanliggende stallen moet hierbij in acht worden genomen.
  • Ruwvoer: Hooi bevat veel meer stof dan kuilvoer. Wanneer de voorkeur toch uitgaat naar hooi dan is het advies 30 minuten weken in schoon water. Het stomen van het hooi in een hooistomer kan voor langdurig gebruik een uitkomst bieden. Voer dit altijd vanaf de grond of vanuit een slowfeeder op de grond. Hooinetten of voeren vanuit een ruif is geen goed idee.
  • Ventilatie: Vaak worden ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten in stallen, met als gevolg te weinig ventilatie. Kijk of het mogelijk is om het paard te verplaatsen naar een buitenbox of een box bij de deur. Stallen met lage plafonds houden vaak meer stof vast ter hoogte van het paard dan met hogere (open) daken. Het openen van ramen en deuren is het meest eenvoudig maar let hierbij wel op tocht!
  • Stoffige momenten: Handelingen zoals voeren, uitmesten, vegen of schoonblazen in een stal zorgen voor een tijdelijke verhoging van het stofgehalte. Zet het paard dus gedurende deze momenten buiten. Het sproeien van de bak of de vloer van de stalgang helpt met opstuivend stof na het vegen.
  • De ruimte rondom de stal: Is er sprake van hooi of stro opslag in de buurt van de stal, of staan er veel paarden in de omgeving in een niet stofarme omgeving? Dan kan dit een nadelig effect hebben.

Medicatie

Vaak is een behandeling met medicatie nodig om de reactie in de luchtwegen tot rust te brengen en de luchtwegen weer te openen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van medicatie die toegediend kan worden via de mond. Ook inhalatie medicatie is een optie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een babyhaler of een inhalatiemasker voor paarden, de Flexineb. Inhalatietherapie verhoogd de concentratie van medicatie in de longen, met zo min mogelijk bijwerkingen. Zie hier een video ter illustratie van de babyhaler of Flexineb.

Groepen medicatie die vaak worden gebruikt zijn:

  • Corticosteroiden: Deze medicatie remt de ontsteking in de luchtwegen en zorgt hiermee voor minder slijm en dus betere luchtcirculatie in de longen
  • Bronchodilatatoren: Deze medicatie opent de diepere luchtwegen zodat het paard zich minder benauwd voelt, en overige medicatie dieper in de luchtwegen kan doordringen.
  • Overig: ook het stomen met zoutoplossing, slijmoplossers of ondersteunende natuurlijke extracten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de klachten.

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen als er vragen zijn over hoesten, het behandelplan van uw paard of het management in en rondom de stal.