Vruchtbaarheidsbegeleiding

Consult

Bij het eerste consult van een vruchtbaarheidsbegeleiding ondergaat de teef een algemeen lichamelijk onderzoek, een vaginoscopie (bekijken van de vagina en het slijmvlies met een camera) en vaginaal toucher (bevoelen van de vagina). Ook wordt bloed afgenomen voor de progesteronbepaling. Bij de vervolgconsulten wordt enkel bloed afgenomen voor de progesteronbepaling.

Progesteron

Met behulp van progesteronmeting in het bloed is bij de teef het juiste dektijdstip te bepalen. Hierdoor is de kans op een dracht groter en kan de omvang van het nest toenemen. De eerste test wordt gedaan vanaf dag 7-9 van de loopsheid. Afhankelijk van de uitslag wordt het tijdstip bepaald van de volgende test. Indien het progesterongehalte hoog genoeg is krijgt u een advies voor het tijdstip van dekken. Wij beschikken als kliniek zelf over bloedanalyse apparatuur om zeer betrouwbaar de progesteronwaarde in het bloed te meten.

De bloedafname gebeurt het liefst overdag vóór 17.00u. De progesteronuitslag is na 30’ bekend en wordt z.s.m. aan u doorgebeld. Indien nodig kan ook op zon- en feestdagen de progesteron worden bepaald, hiervoor wordt dan een toeslag gerekend.

Uitstrijkje

Indien er in het verleden problemen zijn geweest rondom de dracht is het verstandig om een uitstrijkje te laten maken. Dit om te controleren of er sprake is van een bacteriële infectie. Het is het beste om het uitstrijkje zo vroeg mogelijk in de loopsheid af te laten nemen. Tussen de afname en eindbeoordeling zitten namelijk enkele dagen. Soms is er geen medische reden voor een uitstrijkje maar wil een eigenaar van de reu graag deze test hebben uitgevoerd voordat de reu een teef dekt.

Echografie

Als er één of meerdere dekkingen geweest zijn, kan met een echo de dracht worden gecontroleerd. Het meest ideale tijdstip hiervoor is tussen 28 en 35 dagen na de dekking. Met een echo kan de dracht op zich worden aangetoond en kan een schatting van het aantal pupjes worden gemaakt. Indien gewenst kunnen er filmpjes en foto’s worden gemaakt en op een cd worden gebrand.