De individuele diergezondheid bij varkens

De individuele diergezondheid bij conventionele varkens
Bij de individuele diergezondheid valt te denken aan het individuele zieke dier, waarbij eventuele eerstelijns behandelingen uitgevoerd worden. In de praktijk komt voor de conventionele houderij in mindere mate voor in vergelijk met de herkauwersdiergeneeskunde. Dit heeft van doen met de grotere mate van mogelijkheid voor de varkenshouder om zelfstandig behandelingen uit te voeren aan de hand van het opgestelde bedrijfsbehandelplan. Wel vindt raadpleging van een varkensdierenarts plaats indien zich plots een koppel gerelateerd probleem voordoet. Soms kan op basis van de symptomen een plan van aanpak en behandeling worden opgesteld. Soms is verder onderzoek noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan microbiologisch, pathologisch of bloedonderzoek.

De individuele diergezondheid bij hobbymatig gehouden varkens

Tekst volgt.