Herkauwers: Runderen, Schapen en Geiten

Onze werkzaamheden in de herkauwers richten zich op drie vlakken, te weten:

Bij Dierenhospitaal Visdonk zijn al onze landbouwhuisdierenartsen Geborgd Rundveedierenarts. Door onder meer het volgen van nascholing, intervisie en het bezoeken van symposia houden wij onze kennis en kunde omtrent diergezondheid, volksgezondheid, dierwelzijn en wetgeving op een hoog niveau hetgeen verwacht mag worden van een moderne veearts.