HERKAUWERS

Voor de herkauwers zijn vier erkende rundveedierenartsen werkzaam bij Dierenhospitaal Visdonk. Onze werkzaamheden in de herkauwers richten zich op drie vlakken, te weten:

– De bedrijfsbegeleiding/bedrijfsadvisering
– De individuele diergezondheid
– De spoeddienst

De bedrijfsbegeleiding en bedrijfsadvisering van melkveebedrijven staat al meer dan 25 jaar op een hoog niveau bij Dierenhospitaal Visdonk. Elke vier tot zes weken (of in overleg vaker) bezoeken we het melkveebedrijf met als doel het verbeteren van de diergezondheid en het bedrijfsmanagement, waarbij de vaste begeleider er samen met de veehouder naar streeft om een hoogwaardig produkt te leveren met een zo laag mogelijk antibioticagebruik.

Bij de bedrijfsbegeleiding wordt o.a. ingegaan op de vruchtbaarheid en ziektepreventie binnen het koppel koeien dat op een melkveebedrijf aanwezig is. Tevens komen de jongveeopfok, uier- en klauwgezondheid, voeding, diergezondheidsprogramma’s, dierwelzijn, milieu en volksgezondheidsaspecten aan de orde. De bedrijfs- en produktiegegevens worden vervolgens geanalyseerd en besproken met de veehouder en in ieder geval 1 keer per jaar wordt het bedrijfsbehandelplan eventueel bijgesteld en wordt het bedrijfsgezondheidsplan geactualiseerd aan de hand van de dierdagdosering. Dit alles om te zorgen voor een verantwoord en een zo laag mogelijk antibioticagebruik in de hele veehouderijsector.

BESTELLIJST MEDICIJNEN

Als u op de link hieronder klikt, vindt u de bestellijst voor de medicijnen.
De medicijnen kunnen worden opgehaald bij bezoek aan Dierenhospitaal Visdonk of worden meegenomen bij de eerstvolgende (bedrijfs-) visite.

Bestellijst Medicijnen Herkauwers >

Om kennis en kunde uit te wisselen werken we steeds meer met studiegroepen, bestaande uit enkele veehouders, waarmee we op een melkveebedrijf dieper ingaan op bedrijfs- en niet bedrijfsgebonden factoren. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere dienstverleners in de agrarische sector zoals de zuivel, de veevoedings-voorlichting, de Gezondheidsdienst voor Dieren, de agrarische bedrijfsverzorging en de KI-organisaties, met als doel om op een hoog niveau kwaliteit in zorg te leveren.

Voor de individuele diergezondheid bestaan onze werkzaamheden uit de eerstelijns behandeling van het zieke dier. Daarnaast kunnen we op de praktijk tweedelijns werkzaamheden verrichten zoals:

– Bloedonderzoek bij melkziekte, downerkoe of stofwisselingsstoornissen
– Bacteriologisch en gevoeligheidsonderzoek naar diarree- en mastitisverwekkers
– Mestonderzoek naar maagdarm- en longwormen

Voor verlossingen, keizersneden, melkziekte en alle andere spoedgevallen is er elke dag, alsmede in het weekend en de nacht, een landbouwhuisdierenarts beschikbaar, zodat u altijd een dierenarts met ervaring in de landbouwhuisdierensector krijgt.

ECHOGRAFIE

Naast het reguliere drachtonderzoek bij runderen beschikken wij ook over een echo. Deze kan gebruikt worden als een aanvulling op het drachtonderzoek. De voordelen van een echo zijn:

– er kan onderscheid gemaakt worden tussen een follikel, een geel lichaam en een cyste
– er kan onderscheid gemaakt worden tussen een folliculaire en een luteale cyste (andere behandeling nodig)
– eventuele tweelingen kunnen gevonden worden
– een dracht kan eerder bevestigd worden
– er kan een geslachtsbepaling gedaan worden
– er kan onderscheid gemaakt worden tussen een pyometra en een dracht als hierover getwijfeld wordt
– er kan gekeken worden of de vrucht leeft (hartslag), waardoor een afgestorven vrucht eerder ontdekt kan worden

Echografie is dus een vooruitgang in de vruchtbaarheidsbegeleiding en vergroot de diagnostiek- en behandelingsmogelijkheden.

LABORATORIUM ONDERZOEK

Wij kunnen in ons eigen lab verschillende onderzoeken uitvoeren. Voor de herkauwers zijn met name de volgende van belang:

  • Bloedonderzoek
  • Mestonderzoek
  • Melkonderzoek

LEVERBIOPT

Leverbiopten kunnen worden genomen om de status van de sporenelementen koper, zink, ijzer, kobalt en molybdeen te bepalen. De waarden van deze sporenelementen in de lever geven een betrouwbare indicatie of de koe een werkelijk tekort of overschot heeft. Mineralen en sporenelementen zijn essentieel voor een goede gezondheid van rundvee. De behoefte wordt niet altijd volledig gedekt door de voeding waardoor er problemen kunnen ontstaan. Afhankelijk van welke  soort mineralen en/of sporenelementen er een tekort/overmaat is, kunnen er ziekteverschijnselen optreden.

Heeft u twijfels bij de mineralenstatus van uw vee, dan kan er een leverbiopt genomen worden. Het voordeel hiervan is dat er rechtstreeks bij het dier gemeten wordt. Bij metingen in het voer kan er alleen een globale indicatie gemaakt worden van de werkelijke mineralenvoorraad in het dier. Er kan in het voer namelijk niet gemeten worden hoe de mineralen elkaar onderling beïnvloeden.  Met een leverbiopt meet je rechtsreeks de mineralenvoorraad in de koe.

Om een idee te krijgen van de mineralenstatus van een koppel koeien is het verstandig om van minimaal 5 dieren een monster te nemen. Dit geeft een representatief beeld van de hele koppel.

ZIEKTEVERSCHIJNSELEN DIE KUNNEN OPTREDEN
per mineraal/sporenelement

Koper
Tekort: slechte groei, slechte vacht, diarree, verminderde vruchtbaarheid. Overmaat: geelzucht, bloedwateren, verzwakking, sterfte.

Zink
Tekort: gebrek aan eetlust, beschadigingen van de huid en klauwen. Overmaat: komt zelden voor.

IJzer
Tekort: bloedarmoede, zwakte, sterfte. Overmaat: met name vervelend omdat het de opname van andere mineralen remt.

Kobalt
Tekort: slechte groei, gewichtsverlies, diarree, verminderde eetlust, bloedarmoede. Overmaat: komt zelden voor.

Molybdeen
Tekort: Er zijn geen problemen beschreven van molybdeen tekorten. Overmaat: molybdeen remt de opname van koper, waardoor er problemen ontstaan zoals beschreven bij kopertekort