Bacteriologisch onderzoek

In sommige gevallen willen we graag weten of een bacterie een rol speelt bij de urinewegproblemen van het dier. Wij kunnen de urine dan op kweek zetten, zodat we gericht een behandeling kunnen in gaan zetten. Uiteraard moet de urine afgenomen worden, zonder dat er bacteriën uit de omgeving in de urine kunnen komen, dus moet er met een punctie direct uit de blaas urine afgenomen worden.

De monsters voor het bacteriologisch onderzoek worden aangebracht op speciale voedingsbodems en in een warmtestoof geplaatst. Vervolgens worden deze elke 24 uur gecontroleerd. Van de bacteriën die groeien wordt bepaald welke antibiotica een goede werking hebben. Op deze manier kunnen we zeer gericht bepalen of en met welk antibioticum uw dier moet worden behandeld.